Про Україну

Державно-політичний та адміністративно-територіальний устрій

Географічні відомості

Населення
Релігія
Зовнішня політика
Економіка
Наука
Освіта
Культура
Спорт
Туризм

Новини

 

Структура Посольства

 

Консульські питання

 

Торговельно-економічна місія

 

Апарат аташе з питань оборони

 

Українсько-італійські двосторонні відносини

 

Посилання

 
   

 

КОРОТКІ ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ


Княжа доба

У ІХ-Х ст. сформувалася держава зі столицею в Києві - Київська Русь; 988 р. - прийняття християнства з Візантії Володимиром Великим; розквіт за Ярослава Мудрого (1019-54); згодом поступове роздроблення на окремі князівства; з 1187 р. в літописах з'являється назва Україна; після Батиєвої навали 1237-1241 рр. і погрому Києва головним осередком державності в Південно-Західній Русі залишилося Галицько-Волинське князівство (199-1340) .

Литовсько-польська доба

У ХІV ст. Західна і більша частина Південної Русі з Києвом перейшла під владу литовської династії Гедиміновичів; утворилася литовсько-руська держава - Велике князівство Литовське; Польське королівство захопило Галицьку і Холмську землі ( остаточно 1387 р.); після Кревської унії 1385 р. - посиленння польських і католицьких впливів у Великому князівстві Литовському, поступове усунення від влади православної руської знаті, 1456 р. ліквідовано Волинське князівство, 1470 р. - Київське; внаслідок Люблінської унії 1569 р. Волинь, Підляшшя, Поділля, Брацлавщина та Київщина перейшли під владу Польщі; 1596 р. Берестейська унія частини Руської Православної Церкви з Католицькою викликала опір православного загалу; перехід у католицтво частини руської знаті; з ХVІ ст. зростає значення нової суспільної верстви - козацтва, центром якого стала Запорозька Січ; 1591-1638 низка козацько-селянських повстань, які закінчувалися поразкою або компромісом.

Козацька доба

Козацька революція 1648-57 рр. (Хмельниччина) повалила польський шляхетський лад у частині України; сформувалася Козацька держава (Військо Запорозьке) під проводом гетьмана Богдана Хмельницького, яка 1654 р. прийняла протекцію московського царя Олексія Михайловича; після смерті Хмельницького (1657) - період громадянських воєн і зовнішніх інтервенцій (Руїна), які призвели до поділу України по Дніпру між Річчю Посполитою та Московською державою (Андрусівське перемир'я 1667, Вічний мир 1686); автономна Козацька держава (Гетьманщина) збереглася лише в частині Лівоборежної України під владою Москви; після невдалого виступу гетьмана І.Мазепи в союзі з шведським королем Карлом ХІІ (1708-09) цар Петро І обмежив автономію Гетьманщини; остаточно козацькі автономії (Гетьманщину, Слобідську Україну, Запорозьку Січ) ліквідувала імператриця Катерина ІІ в 1760-80-х; внаслідок російсько-турецьких воєн 1768-91 рр. Росія завоювала Північне Причорномор'я і Крим; у результаті поділів Польщі (1772-95) Галичина перейшла під владу австрійців Габсбургів, а Правобережна Україна - Росії.

Національне відродження

З кінця ХVІІІ ст. зароджується український національний рух, спершу культурницький, а з 1840-х років (Кирило-Мефодіївське братство) і політичний; почалося формування модерної української нації; важливе значення для національного пробудження мала творчість Т.Шевченка; внаслідок репресій російського царату з 1870-х років центр національного руху перемістився в Галичину; з кінця ХІХ ст. виникають українські політичні партії, частина з яких висуває вимогу самостійної соборної української держави.

Українська революція 1917-20 рр.

Лютнева революція 1917 в Росії стала поштовхом до початку національної революції в Україні; Українська Центральна Рада 20.11.1917 проголосила УНР, а 25.01.1918 незалежність України; внаслідок листопадового повстання 1918 р. в Галичині утворилася ЗУНР, яка 22.01.1919 проголосила злуку з УНР; війна за незалежність 1917-21рр. закінчилася поразкою та новим поділом України; на більшій її частині встановлена радянська влада (УРСР), Західна Україна увійшла до складу Польщі, Буковина і Бесарабія - Румунії, Закарпаття-ЧСР.

Радянський період

В 1922 р. УРСР увійшла до складу СРСР; з 1929 р. примусова колективізація селянства, масові сталінські репресії, штучний голодомор 1932-33 рр., винищення національної інтелігенції; національний рух продовжував розвиватися на західноукраїнських землях; 1938-39 рр. автономна Карпатська Україна в складі Чехо-Словаччини, загарбана Угорщиною в 1939 р.; внаслідок пакту Молотова-Ріббентропа 1939 р. до УРСР приєднана Західна Україна, а 1940 - Північна Буковина і українська частина Бесарабії; на початку ІІ Світової війни українські націоналісти співпрацювали з Німеччиною, сподіваючись на її допомогу у відновленні самостійності; німецький терор в окупованій 1941 р. Україні розвіяв ці сподівання; утворена 1942 р. УПА вела боротьбу і проти Німеччини, і проти СРСР ( до поч.50-х); українці воювали з нацизмом у Червоній армії та партизанському русі; 1945 р. - Закарпаття возз'єдналося з УРСР, 1954 р. - приєднано Крим; в умовах часткової лібералізації радянського режиму з кінця 50-х дисидентських рух; 1990 перші демократичні вибори до ВР УРСР.

Незалежна Україна

24.08.1991 Верховна Рада проголосила незалежність України, підтверджену всенародним референдумом 1.12.1991; сформувалася демократична політична система, закріплена Конституцією 1996 р.; Україна співпрацює з Росією, іншими країнами СНД, робить кроки на шляху інтеграції в Європу.