Про Україну

 

Новини

 

Посольство

 

Консульський відділ

 

Торговельно-економічна місія

 

Апарат аташе з питань оборони

 

Посилання

 

 

 

Вступ

Коли говоримо про Міністерство закордонних справ України в системі органів виконавчої влади, то його діяльність безпосередньо чи опосередковано стосується практично усіх аспектів життя українців. Тому усі розділи Програми дій нового Уряду України так чи інакше пронизані взаємодією України із навколишнім світом.

Коли йдеться про Віру як основу духовного відродження народу, не можемо оминути формування нового іміджу України  у світі, її активну зовнішню гуманітарну політику.

Справедливість передбачає посилення уваги в тому числі до захисту прав та інтересів українців за кордоном.

 Внутрішня особиста Гармонія неможлива не тільки без гармонії у відносинах людини і держави, але й гармонії у міжнародних відносинах України.

Поліпшення Життя кожного громадянина України нерозривно пов’язане з припливом іноземних інвестицій, реалізацією крупних міжнародних економічних проектів.

Особиста Безпека українців означає їхній захист як від внутрішніх, так і зовнішніх загроз.

Нарешті, Світ побачив змінену Україну, і в наших силах закріпити загальнолюдські цінності демократії, прав людини, верховенства права, свободи ЗМІ у власній країні.

Відтак, йдучи назустріч людям, Міністерство закордонних справ України визначило такі пріоритетні завдання своєї діяльності на 2005 рік:

Завдання Перше: Програма оновлення МЗС Українська дипломатія назустріч людям”.

 Що це означає?

Передусім, це подальші системні зміни у діяльності Міністерства, які дозволили б оптимізувати його роботу відповідно до кращих європейських зразків.

Поступова і осмислена реформа чекатиме мережу дипломатичних установ держави за кордоном. Мета - чітка: Україна має бути адекватно представлена там, де існують очевидні політичні, економічні і гуманітарні інтереси держави та її громадян.

Суть щоденної праці дипломатичної служби України має стати прозорою і зрозумілою для українського суспільства. Чільним компонентом буде контакт з регіонами, де на сталій основі розпочнуться роз’яснювальні кампанії про зовнішньополітичні пріоритети держави. Через представництва МЗС в регіонах, кількість яких зросте, а функції розширяться, буде забезпечено зворотний зв’язок з українською дипломатією, яка знатиме реальні потреби суспільства і заохочуватиме міжрегіональні ділові і людські контакти з іноземними партнерами.

Через діяльність Громадської ради при МЗС України і інших форумів ми будемо заохочувати інтерес до зовнішньої політики у громадському секторі і не оминатимемо корисних ініціатив та ідей.

Головне - ми забезпечимо реальний діалог з людиною.

Будуть здійснені невідкладні кроки для реалізації засадничого принципу: доступності консульсько-правових послуг. Громадянин України має отримати можливість безперешкодно встановити контакт зі своїм посольством чи консульством та вчасно отримати належний захист, підтримку і допомогу.

Будуть притягуватися до відповідальності ті працівники дипломатичної служби, хто дискредитує себе хабарництвом, некомпетентністю і нешанобливим ставленням до співвітчизників.

Розпочинаючи з цього року, в МЗС України, в регіонах держави і країнах, де працює значна кількість українських громадян, будуть створюватися оперативні центри надання допомоги українським трудящим-мігрантам.

Основою ефективної дипломатії, яка працює для людей, є висока кваліфікація працівників зовнішньополітичного відомства, їхня увага до кожного українського громадянина. Система прийому на дипломатичну службу буде максимально прозорою.

Яка від цього користь країні і людям?

Український громадянин відчуватиме гордість за те, яку політику здійснює наша держава на міжнародній арені.

Він має бути упевнений, що національна зовнішня політика пов’язана з його життям, потребами і цінностями. Це – не абстрактна матерія, а практична і реальна справа.

І найважливіше – кожен українець знатиме, що Українська держава не відсторонюється від нього, а негайно допомагатиме і захищатиме його у будь-якому куточку світу.

      Завдання Друге: Відкриємо світ для українців”.

Що це означає?

Демократична Україна докорінно змінює за кордоном образ українців. Нами зацікавився увесь світ.

Що заважає нашому ширшому спілкуванню? Жорсткі візові режими, передусім з більшістю країн Європи. Міністерство закордонних справ буде активно працювати над тим, щоб лібералізувати для українців режим перетину кордонів.

МЗС прагнутиме реалізувати ідею про створення Спільного реадмісійного простору ЄС-Україна-РФ. Це означає укладання угод про прийом-передачу незаконних мігрантів, що має ефективно протидіяти нелегальній міграції в Україну й безпековим загрозам, стати важливим фактором регіональної стабільності.

МЗС працюватиме над приєднанням України до Європейської Угоди про молодіжну картку, Угоди про Центр європейських мов та до Болонського процесу. Це саме той випадок, коли порівняно незначні бюджетні кошти сторицею компенсуються активним молодіжним обміном, входженням України до європейського освітнього і наукового простору.

МЗС активізує переговорний процес з метою посилення правового захисту українських трудящих-мігрантів та спрощення процедури працевлаштування наших співвітчизників за кордоном, як це вже робиться в Греції, Португалії, Іспанії.

Яка від цього користь країні і людям?

Завдяки цим крокам у реалізації європейської політики України візьмуть активну участь її громадяни. Це стане ефективним способом популяризації серед українців європейських цінностей і стандартів, а серед інших європейців - нової демократичної України.

Українські дипломи про освіту будуть визнані в Європі. Українці здобудуть можливість отримати достойні умови на європейському ринку праці та перебування в правовому полі ЄС. 

Паспорт громадянина України має стати предметом гордості і поваги у світі, а його власник буде надійно захищеним у всіх куточках світу.

      Завдання Третє: Кордони України: прозорі для людей і бізнесу, закриті для злочинців”.

Що це означає?

Міністерство закордонних справ буде активним провідником політики максимального спрощення процедур прикордонного контролю для подорожуючих і перевізників. Це забезпечить сприятливий режим перетину кордону громадянами України, переміщення вітчизняних товарів, реалізацію транзитного потенціалу нашої держави, залучення в Україну міжнародного туризму.

Водночас прозорість кордонів не повинна впливати на безпеку наших громадян. Кордони мають бути закриті для терористичних загроз, злочинності, наркотрафіку та торгівлі людьми.

Саме тому та з урахуванням безпеки країн-сусідів МЗС прагнутиме завершити процеси правового оформлення державного кордону по всьому його периметру.

Принциповим фактором залишатиметься широке залучення міжнародної фінансової і технічної допомоги для розбудови відповідної прикордонної інфраструктури.

Яка від цього користь країні і людям?

Закріплені міжнародним правом державні кордони - невід’ємний елемент національної безпеки України.

Делімітовані і демарковані кордони стануть надійною перепоною нелегальним мігрантам і торговцям, терористам і міжнародним злочинцям. Водночас вони аж ніяк не обмежать право законослухняних громадян і ділових кіл України і всіх її сусідів подорожувати, їздити до родичів чи провадити бізнес. Цивілізовані кордони стануть візитною карткою України для іноземних гостей.

       Завдання Четверте: Європейська і євроатлантична інтеграція – це передусім демократичні цінності і стандарти”.

Що це означає?

Європейська та євроатлантична інтеграція є основою зовнішньополітичного курсу України.

В основі євроінтеграційних дій України повинен стояти План дій Україна-ЄС, що має адекватно відповідати сучасним реаліям наших відносин з ЄС і містити завдання, реалізація яких виведе Україну на якісно новий рівень відносин з цією організацією. МЗС продовжуватиме активну політико-дипломатичну роботу, щоб забезпечити досягнення конкретних, поетапних результатів у переговорному процесі з ЄС.

Поточними індикаторами поступу цієї роботи має стати втілення таких цілей, як набуття Україною статусу держави з ринковою економікою, завершення переговорів про вступ України до СОТ і початок роботи над створенням зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Українська дипломатія зосередиться на встановленні якісно нових, динамічних і взаємовигідних відносин з Брюсселем, Лондоном, Парижем, Берліном, Римом і всіма європейськими столицями, зацікавленими у зміцненні загальноєвропейського політичного, економічного, культурного і безпекового простору. 

До числа пріоритетів належатиме робота, націлена на залучення експертної і фінансової допомоги з боку ЄС задля впровадження європейських стандартів в українське законодавство.

Безумовне дипломатичне сприяння буде надаватися втіленню з ЄС спільних економічних проектів.

Окреме важливе місце в нашій роботі становитиме політико-дипломатичне забезпечення співпраці України і ЄС у безпековій сфері, включно з миротворчою активністю і врегулюванням досі неврегульованих конфліктів в нашому регіоні.

У цьому контексті українська дипломатична служба послідовно дбатиме про розвиток тісного співробітництва держави з Північноатлантичним Альянсом. Це передбачатиме системну роботу як на політичному рівні, так і на рівні безпеки.

У співпраці з НАТО ми зосередимо головну увагу на реалізації практичних проектів. Наша мета – сприяти залученню досвіду, потенціалу і ресурсів Альянсу у нашу взаємодію у сфері реформування Збройних сил України, реагування на надзвичайні ситуації, реконструкції військових об’єктів, боротьби з тероризмом і ліквідації озброєнь і боєприпасів.

Яка з цього користь країні і людям?

Успіхи на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції – це європейські стандарти добробуту, соціальних гарантій, медичного забезпечення, екології, трудового законодавства, а також безпеки і стабільності. 

Європейська інтеграція – це і нові можливості поглиблення співпраці з нашими сусідами, насамперед з Російською Федерацією. Успіх України на цьому шляху матиме своїм наслідком нові вигоди і позитиви для усіх наших регіональних партнерів.

Це цілком реальна мета, позитивні результати від досягнення якої зможе відчути на собі кожен громадянин України.

    Завдання П"яте: Зовнішньоекономічна активність - гарантія процвітання держави, її енергетичної безпеки, створення нових робочих місць”.

Що це означає?

В умовах ринкової економіки місія Міністерства закордонних справ – допомогти українським виробникам встановити контакт із зарубіжними партнерами, а також сприяти в приході іноземного капіталу в нашу державу.

МЗС надаватиме системну підтримку розвитку та зміцненню національного виробничого потенціалу шляхом забезпечення позитивного іміджу та інвестиційної привабливості України.

Дипломати візьмуть участь в організації спеціалізованих міжнародних конференцій, зокрема в інвестиційному форумі „Український Давос”; у просуванні вітчизняних ноу-хау і послуг на нові ринки збуту, насамперед у сферах авіа- та суднобудування, космічних досліджень, інформатики.

Зважаючи на значну залежність України від одного джерела постачання енергоносіїв, пріоритетом має стати диверсифікація шляхів і джерел їх надходження в Україну. МЗС сприятиме вирішенню цього питання через підтримку українських профільних компаній в роботі як на ринках країн Перської затоки та Африки, так і інших регіонів.

Яка від цього користь країні і людям?

Ця діяльність матиме безпосередній вплив на зростання обсягів внутрішнього виробництва та зміцнення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на світових ринках, наповнення державного бюджету. Вона сприятиме вирішенню нагальних соціальних проблем, у т.ч. шляхом створення додаткових робочих місць, а також загальному підвищенню життєвого рівня народу.

      Завдання Шосте: Українська культура у світі. Вихід у світовий цивілізаційний простір”.

Що це означає ?

Українська культура має стати впізнаваною у світі.

Українські митці і вчені можуть розраховувати на наше сприяння і допомогу задля участі у міжнародних форумах і акціях.

Ми будемо дбати про подолання нинішньої відірваності української інтелектуальної та творчої еліти від основних мереж і каналів міжнародного спілкування, сучасних цивілізаційних процесів.

Ми готові надати сприяння для участі представників освіти, науки, культури, ЗМІ України в міжнародних неурядових організаціях.

МЗС дбатиме про участь наших громадян у міжнародних роках і всесвітніх кампаніях, проголошуваних міжнародними організаціями. Особливою нагодою є проголошення Києва „Європейським регіоном 2005 року”.

МЗС сприятиме створенню організаційних засад та започаткуванню діяльності інформаційно-культурних центрів України.

Більш цілеспрямованою стане участь України в діяльності ЮНЕСКО. МЗС сприятиме створенню Фонду підтримки діяльності Національної комісії у справах ЮНЕСКО, а також внесенню до програми ЮНЕСКО українських проектів „Трипільська цивілізація” і „Створення Міжнародного дитячого центру „Артек”.

У рамках конкретних зовнішньополітичних популяризаторських акцій МЗС буде пропагувати за кордоном кращі надбання культурної спадщини України.

Маємо намір допомогти у пошуку нових форм зовнішньої підтримки у відновленні в Україні центрів культури світового значення, визначних пам’яток архітектури та історичних місць.

До числа пріоритетів буде належати робота з повернення українських культурних цінностей, насамперед тих, які становлять виняткову державну і історичну вартість для України.

Ми маємо намір розпочати роботу з систематизації і пошуку за кордоном українських архівів, музейних збірок і мистецьких творів. Українська держава має знати і належно дбати про збереження у світі усіх свідчень присутності української культури.

Наша присутність у світі нерозривно пов’язана з життям зарубіжних українців – української діаспори. Ми несемо моральне зобов’язання про захист національних потреб і прав кожного, хто вважає себе приналежним до української спільноти. Відтак наша увага буде звернена на зосередження зусиль усього світового українства для допомоги тих, хто її першочергово потребує як на Захід, так і на Схід від України.

Яка користь від цього країні і людям ?

Ці кроки мають посилити культурний вимір зовнішньої політики України, поширити інформацію про сучасну Україну та її духовні багатства. Відтак, зросте повага до України і українців у світі. Навчимося поважати себе і нас почнуть поважати інші.

    Післямова

Виконання всіх вищезазначених пріоритетів залежить не тільки від Міністерства закордонних справ, але й від інших міністерств та відомств України і від наших закордонних партнерів.

Але прогрес і конкретні результати будуть однозначно. І це відчують громадяни України.